Veri Depolama ve Yedekleme Hizmetleri

Veri Depolama ve Yedekleme Hizmetleri

Veri, şirketlerin en değerli varlığı, durum böyle olunca veriye erişimin denetlenmesi veya kısıtlanması kadar veriyi ulaşılabilir yapmakta önemlidir. Veri depolama ve yedekleme hizmetleri var olan verilerinizin güvenliğini sağlarken, yapınızın analizi ile de en uygun alt yapıyı hazırlamak için destek olacaktır.

Bu nedenle verilerinizi en doğru ortamlarda saklamanız gereklidir. Doğru iş ihtiyacı için doğru depolama ürünleri almak, büyüme oranlarını hesaplamak, olası iş sürekliliği senaryoları için mevcut ürünün yeterli özelliklerinin olmasını ön görmek, toplam sahip olma kadar işletme ve bakım maliyetlerini hesaplamak veri depolama iş yükleri için çok önemlidir.

Ne Zaman Destek Sağlanır

Veri Depolama ve Yedekleme Hizmetleri Hangi Desteği Sağlayabilir?

  • Storage kurulumu
  • Tape Ünitesi kurulumu
  • SAN Switch kurulumu
  • Yedekleme yazılım kurulumu ve konfigürasyonu

Comments are closed.