Çözümlerimiz

Sizin için ne yapabiliriz? Ankara’da üretici ve iş ortakları için sağladığımız çözümlerimiz aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

  • Bilişim Danışmanlığı
  • Sanallaştırma Hizmetleri
  • Sunucu Hizmetleri
  • Veri Depolama ve Yedekleme Hizmetleri
  • Network Hizmetleri
  • Birleşik İletişim ve Mesajlaşma Hizmetleri
  • Güvenlik Hizmetleri
Bilişim Danışmanlığı

Bilişim Danışmanlığı

Sunucu, ağ ve telekomünikasyon hizmetleri, orta ve büyük ölçekli işletmelerin çok önemli bir parçasıdır. Küçük işletmeler için de giderek daha önemli hale geliyorlar. Örneğin, özel bir santral kurun ve teknisyenlerin yardımı olmadan operasyon neredeyse imkansızdır. Bir Bilgi teknolojileri destek şirketi bulmak, işletmeniz nerede olursa olsun zor bir iş olmamalıdır.

Bilişim Danışmanlığı hizmetimiz, bilgi teknolojileri sektörü içerisindeki üretici veya iş ortaklarının en temel ihtiyaçları olan müşterilerine sunulan hizmet kalitesini arttırmak ve çeşitlendirmek için sunduğumuz bir hizmettir. Bu hizmetin temel amacı üretici veya iş ortağımız ile bir olup müşteri tarafındaki memnuniyeti maksimum düzeye çıkarmaktır. Çözümlerimiz için detaylara ulaşabilirsiniz.

Sanallaştırma Hizmetleri

Sanallaştırma Hizmetleri

Sanallaştırma denilince ilk akla sunucu sanallaştırması gelmesine karşın bizler için sanallaştırma pek çok anlam ifade ediyor.

Evet sunucu sanallaştırma bulut teknolojilerinin de temelinde olduğu için her zaman çok değerli olup bizimde çok ciddi yatırım yaptığımız bir alandır. Ancak sunucu sanallaştırma yanında özellikle katma değerli hizmetler olan oturum sanallaştırma, uygulama sanallaştırma gibi hatta sunucu sanallaştırmanın üst katmanları olan konteynır gibi alanlarda çözümlerimizi sunmaktayız.

Sunucu Hizmetleri

Sunucu Hizmetleri

Hiç şüphe yok ki günümüzde firmaların sahip oldukları en önemli değerlerden birisi de kurumsal ve ticari verileridir. Dolayısı ile bu verilerin güvenliği ve erişilebilirliği firmalar için hayati önem arz etmektedir.

Bilgisayar ve sunucu sayınız ne olursa olsun çalışanlarının yada müşterilerin bilgiye sürekli erişimi ve yeni verilerin sisteme zamanında ve hızlı olarak işlenebilmesi önemlidir. Bu nedenle yapılan sunucu yatırımlarının firmanın büyüme hedefleri ve hizmet kalitesi göz önünde bulundurularak belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Çözümlerimiz için detayları inceleyebilirsiniz.

Veri Depolama ve Yedekleme Hizmetleri

Veri Depolama ve Yedekleme Hizmetleri

Veri şirketlerin en değerli varlığı, durum böyle olunca veriye erişimin denetlenmesi veya kısıtlanması kadar veriyi ulaşılabilir yapmakta önemlidir.

Bu nedenle verilerinizi en doğru ortamlarda saklamanız gereklidir. Doğru iş ihtiyacı için doğru depolama ürünleri almak, büyüme oranlarını hesaplamak, olası iş sürekliliği senaryoları için mevcut ürünün yeterli özelliklerinin olmasını ön görmek, toplam sahip olma kadar işletme ve bakım maliyetlerini hesaplamak veri depolama iş yükleri için çok önemlidir.

Network Hizmetleri

Network Hizmetleri

Günümüzde her ne kadar bulut bilişim popülerliğini korusa da yada sunucu sistemlerine baktığınız zaman Hibrit mimarileri görsek te network her zaman sahip olduğu kritik konumunu korumaktadır.

Bu nedenle her işin temelinde yatan network konusu bizim için çok değerli. Tüm başarılı projelerin temelinde sağlam ve güvenli çalışan network alt yapısı vardır. Bu nedenle özellikle güvenlik odaklı bir bakış açısı ile kablolu ve kablosuz tüm network operasyonlarında uzman kadromuz ile sizlere destek vermekteyiz.

Birleşik İletişim ve Mesajlaşma Hizmetleri

Birleşik İletişim ve Mesajlaşma Hizmetleri

İletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşması ve mobil iletişim altyapısının her geçen gün büyümesi kurumsal düzeyde iş yapış şekillerine de etki etmeye devam ediyor.

Sosyal ağları da içerisini alan yeni çalışma modelleri gelişim gösteriyor. Kurumsal mobil kullanıcı sayısı her geçen gün artarken, bu kullanıcıların yönetim öneminin artması ve farklı iş gereksinimlerinin oluşmasına neden oluyor. İletişim teknolojilerinin üst düzeyde kullanılması verimliliğin artması, daha iyi zaman yönetimi ve operasyon maliyetlerin azaltılması gibi bir çok katma değer elde edilmesini sağlıyor.

Güvenilk Hizmetleri

Güvenlik Hizmetleri

Sürekli olarak değişen ve gelişen ataklar ile karşı karşıya kalmaktayız. Bunun ana nedeni sürekli olarak dijitalleşme oranı artan Dünyamızın değerli verilerinin merkezileşen alt yapılar ile beraber tehlikeli bir ortama sürüklendiğini görüyoruz.

Günümüzde güvenlik alanındaki yenilikleri takip etmek, edinmek, kurgulamak ve işletmek bir hayli zorlaştı. Çünkü her geçen gün kötü niyetli kişilerin bu alandaki motivasyonu ve kazancı artmaktadır.

Comments are closed.